Súhlas s poskytnutím osobných údajov

Ako dotknutá osoba v zmysle § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov týmto slobodne dávam výslovný a zrozumiteľný súhlas so spracovávaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom VY a MY s.r.o., so sídlom 017 01 Považská Bystrica, Rozkvet 2079/172, IČO: 44 164 165 (ďalej len prevádzkovateľ) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to v rozsahu, meno, priezvisko, telefonický a mailový kontakt.

Doba spracúvania a archivácie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby je stanovená platnými právnymi predpismi.

Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím osobám (maklérom a správcovi systému prevádzkovateľa) v nevyhnutných prípadoch súvisiacich s výkonom činností prevádzkovateľa. Udelením súhlasu zároveň beriem na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, a že mám práva v súlade s § 28 zák. č. 122/2013 Z.z..

Udelením súhlasu zároveň beriem na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, a že mám práva v súlade s § 28 zák. č. 122/2013 Z.z..

Zároveň vyhlasujem, že som bol/a poučená podľa § 21 zák. č. 122/2013 Z.z. a že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a aktuálne. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/122/20140415

Hľadaj nehnuteľnosť

Povedali o nás

Vyjadrujem maximálnu spokojnosť so službami, ktoré mi boli poskytnuté pri predaji nehnuteľnosti. Oceňujem Váš profesionálny prístup, ochotu a otvorenosť v jednaní a pri riešení problémových situácií. Ďakujem za Vaše služby, určite odporučím aj priateľom a známym.

Spokojný s prístupom maklérky.

Som veľmi spokojný, Vaša maklérka je veľmi milá a profesionálna.

Aktuálne v ponuke 2 nehnuteľností z nich pre Vás vyberáme ...
PB2958 Stavebný pozemok v intraviláne obce Horná Mariková
Cena:
22 Eur/m2
PB2925 Garáž o výmere 19 m2, obnovená strecha - ihneď voľná
Cena:
4000 Eur
Vyberte si: » Pozemky » Iné