Informácia, poučenie a súhlas spotrebiteľa

Informácie, poučenie a súhlas spotrebiteľa podľa zákl. č. 102/2014 o ochrane spotrebireľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe dohody/ zmluvy uzavretej na diaľku alebo dohody / zmluvy uzavretej mimo priestorov sprostredkovateľa VY a MY s.r.o.

1. VY a MY s.r.o. poskytuje služby sprostredkovateľa pri predaji, kúpe a nájme nehnuteľností v zmysle svojho predmetu podnikania (aktuálny výpis z obchodného registra aj na internetovom obchodnom registri http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=138398&SID=6&P=1 )

2. VY a MY s.r.o. je riadnym členom Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (ďalej len „NARKS“) ( http://www.narks.sk/clenovia/realitne-kancelarie/?s_company=VY+a+MY+&s_city=&s_district=all&s_letter= ) a pri svojej činnosti sa zaväzuje dodržiavať Etický kódex NARKS, ktorý je dostupný na webom sídle NARKS ( http://www.narks.sk/wp-content/uploads/2014/11/eticky-kodex-narks.pdf )

3. Akékoľvek reklamácie, sťažnosti alebo podnety v prípade nespokojnosti s poskytovanými službami je spotrebiteľ oprávnený uplatniť písomne (e-mailom alebo poštou na kontaktné údaje uvedené v dohode / zmluve), prípadne osobne v kancelárii VY a MY s.r.o. (viac info v reklamačnom poriadku, ktorý je dostupný aj na webom sídle VY a MY s.r.o. vrátane tlačiva ( https://www.vyamy.sk/onas/10/Reklamacny-poriadok )

4. a) Spotrebiteľ má právo odstúpiť od dohody / zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa jej uzavretia. Pri uplatnení práva na odstúpenie od dohody / zmluvy spotrebiteľ informuje VY a MY s.r.o. o svojom rozhodnutí odstúpiť od dohody / zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou alebo mailom) na kontaktných údajoch sprostredkovateľa uvedených v dohode / zmluve. Na tento účel môže použiť aj vzorový formulár na odstúpenie od dohody / zmluvy, ktorý odovzdal sprostredkovateľ spotrebiteľovi (vzor aj tu: Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy )

b) Lehota na odstúpenie od dohody / zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od dohody / zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na ostúpenie od dohody / zmluvy.

5. a) Spotrebiteľ potvrdzuje, že ešte pred uzatvorením dohody / zmluvy boli vyššie uvedené informácie a poučenia poskytnuté spotrebiteľovi v listinnej podobe, spotrebiteľ tieto dôklade prečítal, porozumel im a zároveň potvrdzuje, že prevzal formulár na odstúpeni od dohody.

b) Spotrebiteľ vyhlasuje, že ....................................... * sprostredkovateľovi výslovný súhlas so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od dohody / zmluvy .

*spotrebiteľ doplní či udeľuje alebo neudeľuje sprostredkovateľovi výslovný súhlas so začatím poskytovania

c) Spotrebiteľ vyhlasuje, že bol riadne poučený o skutočnosti, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odsúpenie od dohody / zmluvy o sprostredkovaní stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od dohody / zmlvuy o sprostredkovaní .

áno / nie **

** nehodiace sa prečiarknite

Hľadaj nehnuteľnosť

Povedali o nás

Celá RK / p. Skorková a p. Šadláková/ boli celý čas nápomocné. Problémy, ktoré vznikli sa snažili vyriešiť. Pracovali seriózne. Komunikácia bezproblémová.

So službami RK som bola veľmi spokojná.

Som veľmi spokojná so službami Vašej realitnej kancelárie. Tiež patrí vďaka za profesionálny prístup maklérke p. Šadlákovej.

Aktuálne v ponuke 5 nehnuteľností z nich pre Vás vyberáme ...
PB2925 Garáž o výmere 19 m2 - ihneď voľná
Cena:
4000 Eur
PB2956 Byt 3-izbový aj so zariadením - slnečný s krásnym výhľadom na široké okolie PB
Cena:
84000 Eur
PB2939j Rezervované - Stavebný pozemok Jasenica
Cena:
36500 Eur
Rezervované
PB2938 Pozemok na stavbu na rekreáciu, RD, alebo BIO pestovanie / chov, prípadne na investíciu
Cena:
15,55 Eur/m2
PB2957 Priestranný 2izbový byt s 2 balkónmi - nízke náklady na bývanie
Cena:
69900 Eur
Vyberte si: » Byty » Pozemky » Iné