Základné štandardy práce

ZÁKLADNÉ ŠTANDARDY PRÁCE vo veci sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

1. Fyzická obhliadka nehnuteľnosti maklérom
 • osobná obhliadka nehnuteľnosti maklérom pred sprostredkovaní predaja, kúpy, prenájmu a pod.
 • analýza a popis stavu nehnuteľnosti
 • vyhotovenie fotografií na inzertné účely
 • záznam o obhliadke
2. Kontrola vlastníckych vzťahov
 • kontrola uvádzaného so skutočným právnym stavom nehnuteľnosti
 • preverenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti, tiarch a iné dôležité informácie k nehnuteľnosti
 • overenie pravosti, správnosti a aktuálnosti údajov
3. Uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy, buď:
 • Exkluzívnej – výhradná zmluva o sprostredkovaní a poskytovaní služieb
 • Neexkluzívnej – Dohoda o spolupráci
Zmluva obsahuje:
 • presné vymedzenie nehnuteľnosti, vlastníckych práv
 • cieľ sprostredkovania (predaj, kúpa, prenájom a pod.)
 • stanovenie ceny nehnuteľnosti
 • výšku odmeny za poskytované služby a ich špecifikáciu
4. Obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami
 • profesionálna prezentácia nehnuteľnosti záujemcom
 • vyhotovenie záznamu o vykonaní obhliadky
5. Podpis rezervačnej dohody
 • dojednanie podstatných podmienok zmluvy / dohody
 • zúčastnené strany vyjadrujú záväzok alebo prísľub, že sa predaj – kúpa uskutoční
6. Zabezpečenie kúpnej zmluvy
 • kúpna zmluva je vyhotovená advokátom
 • kontrola všetkých dokumentov a overenie pravosti
 • dohľad pri vybavovaní / zabezpečení finančných prostriedkov na vyplatenie kúpnej ceny
 • dohľad pri podpise zmlúv
 • pri kúpe zaťaženej nehnuteľnosti komunikácia so zmluvnými stranami súvisiaca s výmazom/zriadením záložného práva
 • realitný maklér aktívne koordinuje procesy a komunikuje so zmluvnými stranami
 • maklér bezodkladne podá návrh na vklad na zmenu vlastníckych práv podľa dohodnutých podmienok
7. Prevod finančných prostriedkov
 • možnosť využitia bezpečného prevodu cez notársku úschovu alebo vinkulovaný účet v banke
 • kontrola a dosledovanie prevodov
8. Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti
 • odpis stavov meračov tepla, elektriny, plynomerov, vodomerov
 • asistencia realitného makléra
 • zabezpečenie tlačív potrebných k prepisom u dodávateľov služieb spojených s užívaním domu / bytu, odovzdanie / doručenie dodávateľom
9. Zmena vlastníckych vzťahov
 • dosledovanie zápisu návrhu na vklad napr. vlastníckeho práva
 • informácia a doručenie aktuálneho listu vlastníctva po rozhodnutí okresného úradu – katastrálneho odboru
Ďalšie požiadavky súvisiace s činnosťou realitnej kancelárie:

Reklamačný poriadok
 • vypracovaný štandardný postup spracovania sťažností a reklamácií
Poistenie realitnej činnosti
Spoločnosť VY a MY, s.r.o. má platné poistenie zodpovednosti pri výkone realitnej činnosti Členstvo v NARKS

Spoločnosť VY a MY, s.r.o. je riadnym členom NÁRODNEJ ASOCIÁCIE REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKA (NARKS)

viac na: https://www.narks.sk/

Garančný fond Garančný fond je pod správou NARKS a Jeho hlavným cieľom je ochrana a presadzovanie práv a právom chránených záujmov klientov členov NARKS.

viac na: https://www.narks.sk/garancny-fond-narks/

VY a MY, s.r.o. je Licencovaná realitná kancelária NARKS
viac tu: https://www.narks.sk/licencie-narks/

Hľadaj nehnuteľnosť

Povedali o nás

S úrovňou služieb som bol spokojný vo všetkých smeroch, spolu s manželkou.

So službami maklérky som bola veľmi spokojná.

Sme plne spokojní s komunikáciou a jednaním. Promptné vybavenie potrebných záležitostí a dokumentácie.

Aktuálne v ponuke 3 nehnuteľností z nich pre Vás vyberáme ...
PB2958 Stavebný pozemok v intraviláne obce Horná Mariková
Cena:
22 Eur/m2
PB2960 Priestranná 5 izbová novostavba rodinného domu s garážou
Cena:
215000 Eur
PB2925 Garáž o výmere 19 m2, obnovená strecha - ihneď voľná
Cena:
4000 Eur
Vyberte si: » Domy » Pozemky » Iné